Tag Archives | protista

What is the difference between Monera and Protista?

The difference between Monera and Protista are : Monerans are unicellular organisms’ exhibiting prokaryotic cellular organization whereas protista are unicellular organisms but exhibit eukaryotic cellular organization.

Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Kata Mutiara Kata Kata Mutiara Kata Kata Lucu Kata Mutiara Makanan Sehat Resep Masakan Kata Motivasi obat perangsang wanita